Impressum

PUTOVANJA ZA DVOJE SRBIJA

Broj 14, godina IV, jesen 2012.

info@putovanjazadvoje.rs

www.putovanjazadvoje.rs

 

GLAVNI UREDNIK

Saša Marjanović

sasa.marjanovic@putovanjazadvoje.rs

 

ZAMENICA GLAVNOG UREDNIKA

Dragana Nedeljković

dragana.nedeljkovic@putovanjazadvoje.rs

 

UREDNIK FOTOGRAFIJE

Radomir Lazović

 

GRAFIČKI DIZAJN I PRELOM

Martina Knežević

 

IZDAVAČ

BGinfo BOX d.o.o., Beograd

 

ADRESA REDAKCIJE

Matice srpske 3a, 11000 Beograd

tel: +381 11 414 09 65, 414 09 70

fax: +381 11 342 34 98


MARKETING

Biljana Nedeljković

biljana.nedeljkovic@putovanjazadvoje.rs

tel: +381 11 414 09 70

fax: +381 11 342 34 98

 

PRETPLATA

pretplata@putovanjazadvoje.rs

tel: +381 11 414 09 65, 414 09 70

 

ŠTAMPA

Kolor Pres, Lapovo

 

NASLOVNA STRANA

Cap Juluca Anguilla

Fotografija: Herbert Ypma

 

 

Vlasnik licence: Studio Damjana d.o.o.

Rubetićeva 27, Zagreb, Hrvatska.