Impressum

PUTOVANJA ZA DVOJE SRBIJA
Broj 26, godina VI zima 2015/2016.
info@putovanjazadvoje.rs
www.putovanjazadvoje.rs

GLAVNI UREDNIK
Saša Marjanović
sasa.marjanovic@putovanjazadvoje.rs

ZAMENICA GLAVNOG UREDNIKA
Dragana Nedeljković
dragana.nedeljkovic@putovanjazadvoje.rs

UREDNICA FOTOGRAFIJE
Snežana Tomić

GRAFIČKI DIZAJN I PRELOM
Grid Studio d.o.o.
www.grid.rs

IZDAVAČ
Info BOX d.o.o. Beograd

ADRESA REDAKCIJE
Ulofa Palmea 2a, 11000 Beograd
tel: +381 11 414 09 65, 414 09 70
fax: +381 11 342 65 62

MARKETING
Biljana Nedeljković
biljana.nedeljkovic@putovanjazadvoje.rs
tel: +381 11 414 09 70
fax: +381 11 342 65 62

PRETPLATA
pretplata@putovanjazadvoje.rs
tel: +381 11 414 09 65, 414 09 70

ŠTAMPA
Kolor Pres, Lapovo

NASLOVNA STRANA
Fotografija: Terasa IceQ Söldena, Ötztal, Austrija
© Österreich Werburg Fotograf: Peter Burgstaller

Vlasnik licence: Studio Damjana d.o.o.
www.putovanjazadvoje.com
Prenošenje tekstova, delimično ili u celini, dozvoljeno je samo
uz pismeno odobrenje redakcije ili autora. Zabranjena je svaka
vrsta mehaničkog, optičkog ili elektronskog umnožavanja. Ime
PUTOVANJA ZA DVOJE je zaštićeno. Sva prava su zadržana.
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. Uređuje redakcija časopisa.
Časopis se prodaje na kioscima u Srbiji i Makedoniji (srpsko izdanje),
Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Francuskoj, Nemačkoj i Italiji
ili putem pretplate. Časopis izlazi četiri puta godišnje. Redakcija ne
odgovara za sadržaj oglasnih strana.