Impressum

Broj 1, godina I,  leto 2009
info@putovanjazadvoje.rs
www.putovanjazadvoje.com

GLAVNI UREDNIK
Saša Marjanović
sasa.marjanovic@putovanjazadvoje.rs

ZAMENICA GLAVNOG UREDNIKA

Dragana Nedeljković
dragana.nedeljkovic@putovanjazadvoje.rs

UREDNIK FOTOGRAFIJE
Slobodan Jovanović
slobodan.jovanovic@putovanjazadvoje.rs

LEKTOR
Dragana Nedeljković

GRAFIČKI DIZAJN I PRELOM
www.inventa-studio.hr
Milan Komlenić – BGinfo BOX

SARADNICI
Hrvoje Serdar, Goran Šafarek, Stipica Grgić, Kristina Kordić, Ivan Kapović,Martina Popović Novosel, Petar Kürschner ml.,
Mira Pavlica-Stojčević, Matija Rakić,
Petra Rožman, Damjana Domanovac,
Tomislav Serdar

IZDAVAČ
BGinfo BOX d.o.o., Beograd

ADRESA REDAKCIJE
Živojina Žujovića 24, 11000 Beograd
tel: +381 11 383 0050, 382 2022
tel/fax: +381 11 382 2888

MARKETING
Biljana Nedeljković
biljana.nedeljkovic@putovanjazadvoje.rs
tel: +381 11 383 0050, 382 2022,
tel/fax: +381 11 382 288

PRETPLATA
pretplata@putovanjazadvoje.rs
tel: +381 11 383 0050, 382 2022

ŠTAMPA
Kolor Pres, Lapovo

DISTRIBUCIJA
Global Press, Beograd

NASLOVNA STRANA
fotografija: Hrvoje Serdar
obrada kolora: Branko Bernardić

Prenošenje tekstova, delimično ili u celini, dozvoljeno je samo uz pismeno odobrenje redakcije ili autora.
Zabranjena je svaka vrsta mehaničkog, optičkog ili elektronskog umnožavanja.
Ime PUTOVANJA ZA DVOJE je zaštićeno.
Sva prava su zadržana. Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. Uređuje redakcija časopisa.
Časopis se prodaje na kioscima u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori (srpsko izdanje), Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Nemačkoj (hrvatsko izdanje) i Sloveniji (slovenačko izdanje) ili putem pretplate.
Časopis izlazi četiri puta godišnje.
Redakcija ne odgovara za sadržaj oglasnih strana.